Biz hakda

biz hakda6
biz hakda 8

Biz kim?

Ekskawator böleklerini berýäris.

Siziň nusgaňyza görä öndürip bileris.

Bölekleri dogry san bilen bölek belgisi bilen tassyklap bileris.

YNF-iň gymmatlyklary näme?

Özara peýdalar we goşa ýeňişler.Müşderiniň ünsi we Önümleriň ünsi we Işgärleriň ünsi.

Hekaýamyz

1988-nji ýylda gurlan YNF Hytaýyň günortasynda dünýä indi.30 ýyldan gowrak üznüksiz işlemekden soň, YNF ekskawatorlar, howa kompressorlary we beýleki gurluşyk enjamlary üçin ýokary hilli we çydamly çalyşýan bölekleri üpjün etmegi maksat edinýär.Hytaýda kök uran YNF Machinery, Guangdong-dan dünýä geçdi we ýokary hilli önüm hili we ajaýyp tehniki derejesi bilen dünýäniň dürli künjeginde müşderileriň öwgüsini gazandy.Bu ýyllara ser salanymyzda, YNF köp we köp işledi, esaslandyryjy jenap Zhangang Baiqiang innowasiýa etmäge, ýurtda şahamçalary açmaga we önüm ugurlaryny giňeltmäge batyrgaýlyk görkezdi.Häzirki wagtda “YNF” birnäçe ösen önüm çyzyklaryna eýedir we işleýän önümleri bir rezin önümden gidrawliki önümler, demir önümleri we elektrik bölekleri ýaly dürli önümlere, ekskawator esbaplarynyň ähli zynjyryny öz içine alýar.YNF-iň diňe bir öz zawody däl, eýsem özüni goldaýan eksport söwda kompaniýasy hem bar.Onuň sergi otagy Hytaýyň import we eksport merkezi bolan Guanç Guangzhououda ýerleşýär.Şeýlelik bilen, YNF çalt jogap berýän logistika hyzmatlaryny we toparlaýyn hyzmatlary hödürleýär.

YNF birikdirijiler, ýag möhüri, gidrawliki bölekler, ekskawator rezin bölekleri, ekskawator elektrik bölekleri, bölekleri geýýän ekskawator, hereketlendiriji bölekleri, ekskawator süzgüçleri, ekskawatoryň soňky hereketlendirijileri, dişli guty dişleri, podşipnikler, ekskawator kondisioner bölekleri, dürli ekskawator böleklerini öndürýär we satýar. ekskawatoryň aşaky bölekleri we käbir howa gysyjy birikdirijileri.

YNF üpjün edýän bölekleri Komatsu, Hitachi, Sumitomo, Hyundai, Katerpillar, Case, Liebherr, Kobelco, Kato, Sany, Lonking, Sunward, Liugong, Samsung, Daewoo, Doosan, Volvo, Cummins, Isuzu, Yanmar ýaly ekskawatorlarda giňden ulanylyp bilner. , Kawasaki we Mitsubishi we ş.m.

biz hakda

Toparymyz

US2 HAKYNDA

Satyş topary

US1 HAKYNDA

Zawodyň işgärleri

Sergiler

2022 bauma Hytaý gelýär, stendimize baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys.

ico1

2020 bauma Hytaý

baumachina_logo_one-line_rgb
2020 bauma Hytaý
ico

2018 bauma CTT Russiýa

ctt-banner
2018 bauma CTT Russiýa1
2018 bauma CTT Russiýa
2018 bauma CTT Russiýa2
ico1

2017 bauma Excon Hindistan

Logo_bauma_CONEXPO_India_logo_cropped_600
2017 bauma Excon Hindistan
2017 bauma Excon India3
2017 bauma Excon India2
ico

2016 Ankomak Türkiýe

Ankomak
pic_hd1
pic_hd
pic_hd2
ico1

2016 bauma Hytaý

baumachina_logo_one-line_rgb
bauma Hytaý 20161
2016 bauma Hytaý
2016 bauma China2
ico

2015 bauma Conexpo Afrika

bauma-conexpo-afrika-banner
2015 bauma Conexpo Afrika
2015 bauma Conexpo Afrika1
ico1

2014 bauma Hytaý

baumachina_logo_one-line_rgb
2014 bauma Hytaý
2014 bauma China1