Okly köp ganatly fan sowadyjy pyçak 6BG1 ISUZU hereketlendirijisi Hitachi ekskawatory ZAX200 ZAX210 ZAX220 ZAX230 ZAX240 1-13660-3280 1136603280

Gysga düşündiriş:

Janköýer sowadyjy pyçak 6BG1 ISUZU hereketlendirijisi, Hitachi ekskawatory ZAX200 ZAX210 ZAX220 ZAX230 ZAX240 1-13660-3280 1136603280 YNFMACHINERY tarapyndan satylýar.Isuzu Hitachi hakyky ekskawator bölekleri, soňraky ekskawator bölekleri bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Okly köp ganatly fan sowadyjy pyçak 6BG1 ISUZU hereketlendirijisi Hitachi ekskawatory ZAX200 ZAX210 ZAX220 ZAX230 ZAX240 1-13660-3280 1136603280

Düşündiriş

SKU: YNF03051
Model: ZAX200 ZAX210 ZAX220 ZAX230 ZAX240
Maşyn markasy: Hitachi ekskawator / Digger
Motoryň modeli: 6BG1
Motor markasy: ISUZU
Marka: YNF

Sorag-jogap

- Haýsy enjam bilen işleýärsiňiz (buldozerler, öň ýükleýjiler, graderler, ekskawatorlar we ş.m.)?
Esasan ekskawatorlar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny edýäris.Sometimesöne käwagt müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, müşderiler üçin ýük göteriji böleklere, howa gysyjy böleklerine we ş.m. zerurlyklary üçin gözleg geçireris.

- Haýsy marka enjamlary bilen işleýärsiňiz?
Hitachi, Katerpillar, Komatsu, Sumitomo, Hyundai, Kobelco, Liebherr, JCB we ş.m. ýaly markalar üçin bölekler bilen üpjün edýäris.
Esasan kiçi we orta ululykdaky ekskawatorlary edýäris.

- Sizde aksiýa barmy?
Önümlerimiziň köpüsi ätiýaçda.

- Bahalaryň sanawyny bize iberip bilersiňizmi (baha maglumatlary gerek bolanda sizi hemişe biynjalyk etmez ýaly)?
Baha sanawymyzyň ýokdugyna bagyşlaň.Bir zat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

- Bölekleri barlamak üçin ýerüsti enjam enjamlaryny gözlemek ulgamy barmy?
Bölekleri tassyklamak üçin bölekleri gözlemek ulgamy bar.Olara “Caterpillar” ekskawator bölekleri SIS ulgamy, “Komatsu” ekskawator bölekleri ulgamy, “Case IH” ekskawator bölekleri ulgamy, “Doosan EPC” ekskawator bölekleri ulgamy, “Jon Deere” ekskawator bölekleri ulgamy, “Hitachi HOP” ekskawator bölekleri ulgamy, Kobelco EPC ekskawator bölekleri ulgamy, ISUZU hereketlendiriji bölekleri ulgamy we ş.m. Müşderilerimize bölekleri barlamak üçin şeýle ulgamy onlaýn üpjün etmegi meýilleşdirýäris.Habarnamamyza ýazylyp bilersiňiz, taýýar bolansoň, size habar berip bileris.

- Habarnamamyza nädip ýazylmaly?
Just send an email with title: newsletter to email address: sales@ynfmachinery.com .


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler