Komatsu ekskawator dwigateli bölekleri S6D108 S6D108-1 Doly abatlaýyş gaznasy toplumy PC300-5 PC300-6 üçin laýyk gelýär

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Doly abatlaýyş gap-gaç toplumy
SKU: YNF12473
Maşyn modeli: PC300-5 PC300-6
Maşyn: KOMATSU EXCAVATOR
Ulanyş ýagdaýy: KOMATSU hereketlendirijisi S6D108 S6D108-1


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Komatsu ekskawator dwigateli bölekleri S6D108 S6D108-1 Doly abatlaýyş gaznasy toplumy PC300-5 PC300-6 üçin laýyk gelýär

Komatsu dwigateli S6D108 S6D108-1 ekskawator PC300-5 PC300-6 üçin 1 düýpli abatlaýyş gaznasy toplumy
Goýmalar:
Motor: S6D108, S6D108-1
Ekskawator: PC300-5, PC300-6

Beýleki Komatsu bölekleri

708-8F-33350 708-2L-33160 706-75-43810 Spacer Bahar Saklaýjy gollanma
708-8F-33340 708-2L-23351 706-76-40890 Rulman Gollanma , Saklaýjy Aýakgap
708-8F-33310 708-2L-23360 706-7E-11280 Möhür Çeňňek Piston Sub Ass'y
708-7F-13410 708-2L-33340 706-75-43190 Blok, silindr Saklaýjy , aýakgap CAM
708-8F-35110 708-2L-33310 706-75-43741 Tabak, klapan Piston sub Ass'y tabak
708-8F-35130 708-2L-04361 706-75-43120 Şah, Merkez Bäşlik Ass'y , Öň Tabak
708-8F-35120 708-2L-23880 706-75-41110 Bahar Bäşlik Disk
708-8F-35140 708-2L-23551 706-75-05020 Saklaýjy toplum CAM.Rocker Piston tormozy
708-8F-35160 708-2L-24513 706-75-42260 Saklaýjy Piston, Servo O-halka
708-8F-35170 708-2L-24570 706-75-42270 Buraw Slaýd Backtiýaçlyk halka
708-8F-35180 708-2L-32130 706-75-43160 Piston SUB Ass'y Şah O-halka
708-8F-35190 708-2L-04151 706-75-92340 Tabak Ass'y blokirläň Backtiýaçlyk jaň
702-73-02110 708-2L-33110 706-75-92350 Disk Silindri blokirläň Kömekçi klapan
708-2L-33551 708-2L-33221 07000-12145 O-RING Plastinka klapan CAM.Rocker
708-2L-04522 708-2L-04371 706-75-92310 O-RING Bäşlik Ass'y Klapan Assy
708-2L-04713 708-2L-23880 702-75-01201 Kömekçi klapan Ass'y Bäşlik Klapan Assy
702-21-07010 20Y-27-21280 20Y-28-22250 Çeňňek Syýahat motorly ass'y Çeňňek
706-75-01150 20Y-26-22110 20Y-27-21280 çeňňek Floüzýän möhür assy Dişli
706-75-01170 20Y-26-22230 20Y-26-21240 Tabak Möhürli halka Kir ýuwujy
20Y-26-22210 01011-81465 112-32-11211 bolt, aýakgap O-RING ass'y bolt
20Y-26-22330 708-1F-00010 20Y-26-22150 Dişli Hub Swing Motor Ass'y
20Y-26-22340 150-27-00029 20Y-26-22130 Dişli Rulman Swing Motor Ass'y
20Y-26-22190 150-27-00263 04064-07525 Jaň O-RING Kazyýet
07012-00125 144-873-0310 20Y-26-22220 Kir ýuwujy Gulp Rulman
20Y-26-21141 20Y-27-22180 20Y-26-22160 Daşaýjy Gulp Rulman
20Y-26-22170 20Y-27-22230 20Y-26-22120 Dişli Bolt Gapak
20Y-26-22140 20Y-27-22280 20Y-26-21280 Rulman Daşaýjy Möhür
20G-26-11240 20Y-27-22260 20Y-27-21240 Kir ýuwujy Dişli Şah
20Y-27-21240 20Y-27-22270 20Y-26-22240 Çeňňek Rulman Daşaýjy

Näme üçin YNF saýlaň

Sargytlaryň mukdary gaty uly bolmasa, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS we ş.m. ýaly gyssagly eltip iberip bileris.
1. Haýsy dilde gürleseňizem, ekskawator böleklerine talaplaryňyz bar bolsa, biziň bilen gürleşiň.
2. Ekskawator böleklerinde bir gezeklik satyn alyş hyzmatyny hödürleýäris.Web sahypamyzda birini tapmadyk bolsaňyz, diňe biziň bilen gürleşiň.

Sargyt uly bolsa, hödürlenen ekspeditor agentiňiziň üsti bilen Howa ippingüklemesini ýa-da Deňiz ippingüklemesini ulanmagy maslahat bereris.Uzak möhletli hyzmatdaş agentimiz hem bar.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler